Zoeken

Retourvoorwaarden

Bedenktijd/retour


Het kan wel eens voorkomen dat u een bestellingretour wilt sturen. Wellicht omdat het product toch niet bevalt of misschien iser een andere reden is waarom u de bestelling toch niet zou willen hebben. Watde reden ook is, u heeft op grond van het herroepingsrecht bij digitaleaankopen (art. 6:230o B.W.) het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangstzonder opgave van reden te annuleren.

Het gaat hierbij dus alleen om aankopen die u via dewebshop heeft gedaan, en om eventuele telefonische bestellingen,  en nietom aankopen die u heeft gedaan in een winkel van De Bijenhof of Imkerij DeKevie.

Verder is herroeping op grond van art. 6:230p B.W.niet mogelijk in de volgende gevallen:

1. als het gaat om volgens uw specificatiesvervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd opbasis van een individuele keuze van u als consument, of die duidelijk speciaalvoor u persoonlijk zijn gemaakt of samengesteld;

2. als het gaat om zaken die snel bederven of eenbeperkte houdbaarheid hebben;

3. als het gaat om zaken die niet geschikt zijn omteruggezonden te worden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne enwaarvan de verzegeling is verbroken.

NB wij accepteren om die reden geen geopendeverpakkingen.

Na de annulering heeft u nogmaals 14 dagen om uwproduct retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag terugbetaald,inclusief verzendkosten die u bij de aankoop betaald heeft. Alleen de kostenvoor het terugsturen van de bestelling van u thuis naar de webwinkel zijn vooruw eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 7,25 per pakket, raadpleeg voorde exacte tarieven de website van uw vervoerder.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zalhet product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk– in de originele staat en verpakking aan De Bijenhof geretourneerd moetenworden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemenvia info@debijenhof.nl. Wij zullen vervolgenshet verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retourterugstorten, mits het product door ons ook in goede orde retour ontvangen is.

Mocht het product beschadigd of de verpakkingmeer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen wedeze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel hetproduct dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

Product ruilen?

Wilt u uw product ruilen? Dat is helemaal geenprobleem. U kunt hiervoor contact opnemen met info@debijenhof.nl.Wel draagt u zelf de kosten voor terugzending van het product.

Ik heb een verkeerd bezorgadres doorgegeven!

Per ongeluk een verkeerd bezorgadres doorgegeven?Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. We proberen dan de bestelling nogvoor u te wijzigen

Toepasselijk recht

Op al onze verkopen en leveringen is Nederlands rechtvan toepassing.

Zoeken

Producten